Dnes je pondelok 24.júna 2024, meniny má Ján

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz vysokozdvižných vozíkov prihlásiť?

mať ukončené minimálne základné vzdelanie
viac ako 18 rokov
preukázať zdravotnú spôsobilosť dokladom o lekárskej prehliadke, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
priložiť prehlásenieo spôsobilosti riadiť motorové vozidlá
doložiť fotografiu o rozmeroch 3x3,5cm

Čo absolvovaním kurzu získam?

kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu vodiča motorového vozíka
možnosť zamestnať sa ako vodič motorového vozíka v rámci celej SR
vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
množstvo užitočných informácií
preukaz obsluhy motorových vozíkov

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

náš kurz má optimálny rozsah hodín
získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti vedenia motorových vozíkov majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z:

teoretickej časti - vedomostného testu (otázky z okruhov, ktoré v rámci kurzu preberiete)
praktickej časti - jazdy na vozíku (rozjazdy, zastavenia, uloženie bremena...).

Delenie skupín

Skupina Popis skupiny
A plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
B plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
C plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
D vysokozdvíhacie ručne vedené (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
E vysokozdvíhacie s pákovým riadením (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
W1 vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5t nosnosti (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
W2 vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5t nosnosti (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
G vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
Z špeciálne vozíky

Cenník

Skupina Cena pre samoplatcov Cena pre projekt RE-PAS
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny A, B, C 85 € 0 €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny C, W1 85 € 0 €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny A, D, W1 (základný kurz)
(ODPORÚČAME CEZ PROJEKT RE-PAS)
od 169 € do 259,59 € 0 €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny G 48 € 0 €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny Z individuálna 0 €
Rozšírenie oprávnenia o jednu ďalšiu skupinu od 15 € do 20 € 0 €
Rozšírenie oprávnenia o jednu ďalšiu skupinu (mimo základný kurz) 30 € 0 €
Druh preškolenia Cena preškolenia
Základný kurz pre nevodičov +20 % z ceny základného kurzu
Periodické preškolenie (ročne podľa STN 26 8805) 19 €
Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov) 29 €
Vydanie preukazu 9,90 €
© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon