Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Vysokozdvižný vozíkAké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz vysokozdvižných vozíkov prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne základné vzdelanie a viac ako 18 rokov. Zároveň musíte preukázať zdravotnú spôsobilosť dokladom o lekárskej prehliadke a priložiť prehlásenie, že ste spôsobilý riadiť motorové vozidlá. Taktiež je potrebné doložiť fotografiu o rozmeroch 3x3,5cm.


Čo absolvovaním kurzu získam?

 1. kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu vodiča motorového vozíka
 2. možnosť zamestnať sa ako vodič motorového vozíka v rámci celej SR
 3. vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 4. množstvo užitočných informácií
 5. preukaz obsluhy motorových vozíkov

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 1. náš kurz má optimálny rozsah hodín
 2. získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 3. výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 4. naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení - v oblasti vedenia motorových vozíkov majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 5. kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z teoretickej a praktickej časti - teda z vedomostného testu (otázky z okruhov, ktoré v rámci kurzu preberiete) a jazdy na vozíku (rozjazdy, zastavenia, uloženie bremena...).Delenie skupín

Skupina Popis skupiny Skupina Popis skupiny
A plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené (akumulátorové alebo spaľovacie motory) B plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
C plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením (akumulátorové alebo spaľovacie motory) D vysokozdvíhacie ručne vedené (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
E vysokozdvíhacie s pákovým riadením (akumulátorové alebo spaľovacie motory) W1 vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5t nosnosti (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
W2 vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5t nosnosti (akumulátorové alebo spaľovacie motory) G vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou (akumulátorové alebo spaľovacie motory)
Z špeciálne vozíky


Cenník

Skupina Cena pre samoplatcov* Cena pre projekt RE-PAS
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny A, B, C 85,- € 0,- €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny C, W1 85,- € 0,- €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny A, D, W1 (základný kurz) (ODPORÚČAME CEZ PROJEKT RE-PAS) od 169,- € do 259,59 ,-€ 0,- €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny G 48,- € 0,- €
Výcvik vodičov motorových vozíkov skupiny Z individuálne 0 ,- €
Rozšírenie oprávnenia o jednu ďalšiu skupinu 15 - 20,- €
Rozšírenie oprávnenia o jednu ďalšiu skupinu (mimo základný kurz) 30,- €Druh preškolenia Cena preškolenia
Základný kurz pre nevodičov + 20 % z ceny základného kurzu
Periodické preškolenie (ročne podľa STN 26 8805) 19 ,- €
Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov) 29 ,- €
Vydanie preukazu 9,90 ,- €

* Všetky ceny sú uvedené s DPH, sú orientačné a môžu byť individuálne upravené podľa počtu účastníkov a miesta konania kurzu.

** o rozšírenie o skupinu W2 je možné sa uchádzať až po absolvovaní 2 ročnej praxe vo vedení motorového vozíka
Na stiahnutie: Lekársky posudok VZV