Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Prihlášky a vzory žiadosti o VO


Milí VaVkáči, žiadosť o udelenie VO (na zadnej strane priestor pre lekárske potvrdenie)

  • vytlačte obojstranne (v opačnom prípade Vám bude vrátené - nebude akceptované)
  • vyplňujte modrým perom
  • na prednej strane žiadosti dátum nevyplňujte a nezabudnite sa podpísať
  • na zadnej strane žiadosti čestné vyhlásenie v žiadnom prípade nevyplňujte (!) ani keby traktory padali


VZOR správne vyplnenej žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia

 


ziadost1 ziadost2