Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

   

Aký je rozsah kurzu?

Rozsah výučby je 20 hodín, 10 hodín teoretická časť + 10 hodín praktická časť, obsah je zameraný na:  

Každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. Preukaz platí u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien.

 

Opakované oboznamovanie v rozsahu 3 hodín, každých 24 mesiacov a aktualizačná odborná príprava v rozsahu 8 hodín, každých 5 rokov sa týkajú zmien a aktuálnych poznatkov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri prevádzke a obsluhe zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien a pri viazaní, uchopovaní a zavesovaní bremien.

 

Opakované oboznamovanie – 20 € bez DPH

 

Aktualizačná odborná príprava – 30 € bez DPH

   

Čo absolvovaním kurzu získam?

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z písomnej časti (test) a z praktickej skúšky.

   

Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na školenie sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

   

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 

Na stiahnutie: Prihláška + správa o lekárskom vyšetrení  

ONLINE PRIHLÁŠKA: