facebook youtube instagram
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Prešov
Košice Najbližšie termíny kurzov pre mesto Košice
Sabinov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Sabinov

Všetko pre dôstojný život!

Nie je dôležité len sociálne myslieť a cítiť, ale hlavne konať! Preto spolupracujeme s tými, ktorí podporujú aktivity zamerané na oblasti sociálnej inklúzie.

Občianske združenie TOLAMIR je jednou z oblastí, ktoré sú v našom záujme. S našou pomocou tak môže zabezpečiť materiálnu stránku života pre klientov jednotlivých domov sociálnych služieb a poskytnúť im to, čo potrebujú pre plnohodnotný život. Ide napríklad o technické či obývacie vybavenie takýchto zariadení.

Okrem toho, vďaka našim kurzom, zameraným na poskytovanie opatrovateľských služieb, sú klienti zaopatrení aj v oblasti základných potrieb. Naši účastníci kurzov sa tak pravidelne zúčastňujú na tzv. praxi, kde je prioritou individuálna starostlivosť o klienta, čím mu poskytujú komplexnú opateru.

 

Capture2 

 

...pretože každý si zaslúži plnohodnotný a dôstojný život...

 

Všetky informácie o OZ TOLAMIR a Opatrovateľských kurzoch nájdete www.vavslovakia.sk, www.oztolamir.sk