Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Všetko pre dôstojný život!

Nie je dôležité len sociálne myslieť a cítiť, ale hlavne konať! Preto spolupracujeme s tými, ktorí podporujú aktivity zamerané na oblasti sociálnej inklúzie.

Občianske združenie TOLAMIR je jednou z oblastí, ktoré sú v našom záujme. S našou pomocou tak môže zabezpečiť materiálnu stránku života pre klientov jednotlivých domov sociálnych služieb a poskytnúť im to, čo potrebujú pre plnohodnotný život. Ide napríklad o technické či obývacie vybavenie takýchto zariadení.

Okrem toho, vďaka našim kurzom, zameraným na poskytovanie opatrovateľských služieb, sú klienti zaopatrení aj v oblasti základných potrieb. Naši účastníci kurzov sa tak pravidelne zúčastňujú na tzv. praxi, kde je prioritou individuálna starostlivosť o klienta, čím mu poskytujú komplexnú opateru.

 

Capture2 

 

...pretože každý si zaslúži plnohodnotný a dôstojný život...

 

Všetky informácie o OZ TOLAMIR a Opatrovateľských kurzoch nájdete www.vavslovakia.sk, www.oztolamir.sk