facebook youtube instagram
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Prešov
Košice Najbližšie termíny kurzov pre mesto Košice
Sabinov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Sabinov

Prihláška na kurzy a služby VaV

Kontaktné údaje

Titul:
* Oslovenie:
* Meno:
* Priezvisko:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
* Dátum narodenia:
Deň:
Mesiac:
Rok:
* Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Číslo občianského preukazu:
* Ulica a číslo domu:
* Mesto:
* PSČ:
* Telefón:
* E-mail:
Meno odporúčateľa:
Ďalšie požiadavky:
Zľavový kód:

Výber kurzu

* Kategória kurzu:
* Typ kurzu:
* Kurz:
* Mesto:

 

 

* Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli:

 


* Povinný údaj

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Autoškoly VaV v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Autoškoly VaV.

 

Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže Autoškola VaV zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením Autoškoly VaV o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.