Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Žiadosti o vydanie tachografovej karty

 

 

Zber žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom:

Autoškola VaV prijíma žiadosti o vydanie kariet vodiča, podnikových a dielenských kariet do digitálnych tachografov. Tlačivo žiadosti o vydanie kariet a poštovú poukážku na zaplatenie príslušného poplatku možno získať na našej pobočke v Prešove. Vzor žiadosti, ako aj poučenie o správnom vyplnení údajov je možné stiahnuť v priložených dokumentoch (vzor žiadosti uvedený nižšie má však len informatívny charakter, žiadosť musí byť podaná na originálnom tlačive). Autoškola VaV pri spracovávaní žiadostí postupuje podľa metodiky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a účtuje manipulačný poplatok vo výške 4 EUR za podanie a spracovanie žiadosti.Ku kompletne vyplnenej žiadosti o kartu vodiča treba doložiť:

 1. fotografiu s rozmermi 35 x 45 mm
 2. doklad totožnosti žiadateľa
 3. vodičský preukaz žiadateľa
 4. doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR za vydanie karty vodiča

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o podnikovú kartu treba doložiť::

 1. originál alebo notárom osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR danej spoločnosti nie staršiu ako tri mesiace
 2. doklad overenia totožnosti štatutára dopravného podniku. V prípade že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty
 3. doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR za vydanie podnikovej karty

Vzory žiadostí:

Žiadosť o vydanie tachografovej karty vodiča

Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty

Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty - príloha

Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej kartyVzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:

Poučenie - karta vodiča

Poučenie - podniková karta

Poučenie - dielenská kartaZberné miesto:

Autoškola VaV

Telefón: +421 948 656 212

E-Mail: autoskola@vav.sk

Adresa zberného miesta: Hlavná 50, 080 01 Prešov