Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Kariéra vo VaV

Inštruktor autoškoly

Autoškola VaV príjme do svojho kolektívu nových kolegov - inštruktorov na akúkoľvek skupinu/ny vodičského oprávnenia (AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,D) pre mestá Prešov, Košice, Sabinov, Michalovce Trebišov. Ak máš chuť pracovať v priateľskom a profesionálnom kolektíve, rád jazdíš, si trpezlivý, máš príjemné vystupovanie, tak hľadáme práve teba.Staň sa VaV inštruktorom.  Možnosť pracovať ako inštruktor na plný úväzok alebo popri svojom zamestnaní (privyrobiť si vo svojom voľnom čase).

 

Druh: živnosť alebo s. r. o.

 

Náplň: prevažne praktické vyučovanie vo vedení motorového vozidla, možnosť viesť aj teoretickú časť výučby a trenažér zúčastňovanie sa na záverečných skúškach, vedenie dokumentácie a evidencie súvisiacej s výučbou, starostlivosť o zverené motorové vozidlo a pomôcky

 

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoj ľud. zdrojov Prešov a Michalovce

• Evidencia prihlášok záujemcov, kontaktovanie prihlásených záujemcov a informovanie záujemcov o podmienkach pri poskytovaní našich služieb a produktov,
• Riadenie aktivít a činností súvisiacich s prípravou, otvorením, priebehom a ukončením vzdelávacích kurzov a ďalších aktivít,
• Komunikácia so zriaďovateľmi, prevádzkovateľmi, prenajímateľmi zariadení alebo priestorov pre vykonávanie praktickej alebo teoretickej časti procesu vzdelávania,
• Evidencia a kontrola zaplatených financií, vybavovanie reklamácií, vrátenia záloh a zúčtovacích platieb a vydaných materiálov,
• Spracovanie dotazníkov a vyhotovenie štatistík,
• Vedenie administratívnej a inej agendy spojenej z organizovanými aktivitami,
• Príprava na uzatváranie zmlúv s partnermi a lektormi,
• Aktívne vyhľadávanie nových klientov, navrhovanie zlepšení pracovných, marketingových a obchodných procesov na svojom oddelení,
• Príprava a zasielanie materiálov a pomôcok pre rôzne aktivity našich spoločností,
• Evidencia a kontrola odučených hodín lektorov a žiadostí o preplatenie cestovných, poštovných a iných nákladov lektorom a partnerom,
• Ďalšie pracovné úlohy podľa pokynov zamestnávateľa.