Dnes je pondelok 24.júna 2024, meniny má Ján

Cieľ školenia

Preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v rámci jednotlivých druhov dopravy:


Pripraviť účastníkov kurzu k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa

Informovať odborne spôsobilých zástupcov (vedúcich dopravy), ale aj iných pracovníkov v dopravných firmách o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

V cestnej nákladnej doprave a cestnej osobnej doprave sa ustanovuje/menuje do povolenia na podnikanie vedúci dopravy, ktorý má uzatvorený: pracovný vzťah, manažérsku zmluvu, ak je konateľ - aj bez zmluvy.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:


Cieľové skupiny

Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej dopravy a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy podľa nových predpisov platných od 4.12.2011 (Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009) resp. 1.3.2012 (Zákon o cestnej doprave).

Školenie je tiež určené pre podnikateľov resp. zamestnancov dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne poznatky z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

Funkcia vedúceho dopravy sa môže vykonávať spolu v 4 podnikoch, ktoré majú spolu maximálne 50 vozidiel. Platnosť osvedčenia nie je aktuálne stanovená - doba je neurčitá.


Požadované vstupné vzdelanie

- minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity


Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vykonávanie cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy so zameraním na požiadavky predpísané EÚ a v SR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave so zameraním na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.


Rozsah a trvanie školenia


Forma školenia – podľa dohody


Obsahová náplň školenia

Teoretická časť – 8 hodín


Praktická časť - 8 hodín

- riešenie prípadových štúdií


Cena školenia

Školenie vieme zrealizovať individuálne aj skupinovo. Cena školenia závisí od počtu účastníkov.


1 účastník 290€/os.
2 účastníci 270€/os.
3 účastníci 250€/os.
4 účastníci 230€/os.
5 účastníci 210€/os.
6 účastníci 190€/os.
7 a viac účastníkov 170€/os.


Zaverečná skúška na Okresnom úrade


Písomná časťÚstna časť


ONLINE PRIHLÁŠKA:

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon