facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
MÁJ
29
SKUPINA
B
Sabinov
MÁJ
15
SKUPINA
B
Sabinov
MÁJ
3
SKUPINA
C
Košice
APR
29
SKUPINA
B
Košice

Kurz na vysokozdvižné vozíky VaV

 

Chcete sa zamestnať, no k svojej práci potrebujete vodičský preukaz na vysokozdvižný vozík?

 

 

Kurz Výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vysokozdvižných vozíkov VaV je akreditovaný Národným inšpektorátom práce. Rozsah výučby kurzu závisí od triedy a druhu motorových vozíkov (14 - 50 vyučovacích hodín). Úspešným absolvovaním kurzu získate Preukaz obsluhy vysokozdvižného vozíka vybranej skupiny.

 

U nás si môžete vybrať:

 

 • základný kurz vysokozdvižných vozíkov z viacerých skupín: A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z
 • rozšírenie preukazu vodiča vysokozdvižných vozíkov
 • aktualizačnú odbornú prípravu a periodické preškolenie

 

Tento kurz je určený:

 

 • širokej verejnosti
 • záujemcom o prácu vodiča/operátora vysokozdvižných vozíkov
 • osobám od 18 rokov s ukončeným min. základným vzdelaním

 

Kompletné informácie o Kurze výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov VaV nájdete tu:

 

Kliknite pre viac informácií

 

VaV pre Vás realizuje aj tieto kurzy/školenia z oblasti BOZP a PO:
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY
ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL