Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Kurz na vysokozdvižné vozíky VaV

 

Chcete sa zamestnať, no k svojej práci potrebujete vodičský preukaz na vysokozdvižný vozík?

 

 

Kurz Výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vysokozdvižných vozíkov VaV je akreditovaný Národným inšpektorátom práce. Rozsah výučby kurzu závisí od triedy a druhu motorových vozíkov (14 - 50 vyučovacích hodín). Úspešným absolvovaním kurzu získate Preukaz obsluhy vysokozdvižného vozíka vybranej skupiny.

 

U nás si môžete vybrať:

 

 • základný kurz vysokozdvižných vozíkov z viacerých skupín: A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z
 • rozšírenie preukazu vodiča vysokozdvižných vozíkov
 • aktualizačnú odbornú prípravu a periodické preškolenie

 

Tento kurz je určený:

 

 • širokej verejnosti
 • záujemcom o prácu vodiča/operátora vysokozdvižných vozíkov
 • osobám od 18 rokov s ukončeným min. základným vzdelaním

 

Kompletné informácie o Kurze výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov VaV nájdete tu:

 

Kliknite pre viac informácií

 

VaV pre Vás realizuje aj tieto kurzy/školenia z oblasti BOZP a PO:
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY
ŠKOLENIE VODIČOV REFERENTSKÝCH VOZIDIEL