facebook youtube instagram
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Prešov
Košice Najbližšie termíny kurzov pre mesto Košice
Sabinov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Sabinov

Osobitný výcvik

 

 

Popis

Existujú dve možnosti rozšírenia vodičského oprávnenia - osobitná skúška alebo osobitný výcvik. V oboch prípadoch je potrebné predložiť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a:

 

pri roširovaní z A1 na A2:

- čestné prehlásenie o dvojročnej praxi vo vedení motocykla kategórie A1 (do 125 cm3 a 11 kW)

 

pri roširovaní z A2 na A:

- čestné prehlásenie o dvojročnej praxi vo vedení motocykla kategórie A2 (do 35 kW)

 

V tomto čestnom prehlásení sa vyžadujú údaje o konkrétnej motorke: EČV, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, najväčší výkon motora, najväčšia prípustná celková hmotnosť a obdobie minimálne 2 rokov, počas ktorých žiadateľ na nej jazdil. Toto je viac-menej formalita a žiadateľ o rozšírenie VO nemusí byť majiteľom motorky, na ktorej preukazuje prax. Podmienkou je, aby táto motorka bola minimálne 2 roky prihlásená (teda v období, v ktorom žiadateľ vyhlasuje, že na nej jazdil).

Osobitný výcvik

Prihlásením sa do osobitného kurzu v Autoškole VaV a absolvovaním predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby Ti bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát Ti bude udelené vodičské oprávnenie. Kurz pozostáva z 11 hodín teórie, 8 hodín jázd a 1 hodiny oboznámenia sa s vozidlom.

 

PODMIENKOU je minimálne dvojročná prax vo vedení vozidla skupiny A1 (z A1 na A2) alebo dvojročná prax vo vedení vozidla skupiny A2 (z A2 na A)..

 

Správny poplatok je 10 €, je potrebné odovzdať v autoškole pred prihlásením na záverečné skúšky.

 

Osobitný výcvik je oproti bežnému kurzu zredukovaný na menšie množstvo vyučovacích hodín teórie a taktiež aj praktických jázd – podľa aktuálne platných učebných osnov osobitných výcvikov).

 

SKÚŠKA sa v tomto prípade NEROBÍ, avšak táto alternatíva je časovo a finančne náročnejšia!

Tlačivá

Všetky potrebné tlačivá ti poskytneme, stačí ak nás navštíviš na našich pobočkách, prípadne si ich stiahneš a vytlačíš z našej webstránky zo sekcie “Tlačivá na stiahnutie“.

Cenník

Cena osobitného výcviku
Osobitný výcvik 250 €