Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Motoškola VaV

Existuje niekoľko typov vodičských oprávnení, ktoré sa líšia v závislosti od typu motocykla alebo veku vodiča.

 

Viete, aký vodičský preukaz na motocykel, skúter či moped potrebujete?

 

Vodičské oprávnenie na motocykel je rozdelené na niekoľko objemových a výkonových kategórií,

a preto si treba ujasniť, na akom stroji budete chcieť v budúcnosti jazdiť - vo VaVke Vám radi poradíme

 

Vodičský preukaz na motorku tej najnižšej kategórie sa dá za určitých podmienok získať už od 15 rokov!
MOTOCYKLE "V KOCKE" pre vás ☺
SKUPINA VEK (od) RÝCHLOSŤ OBJEM MOTORA VÝKON MOTORA Patria sem:
AM* 15 r. do 45 km/h do 50 cm3 do 4 kW
 • motocykle, niektoré elektrické motorky
 • trojkolky
 • štvorkolky do hmotnosti 350 g v nezaťaženom stave
 • tzv. moped autá
 • vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km/h
A1 16 r. neobmedzene do 125 cm3 do 11 kW
pomer výkon/hmotnosť do 0,1 kW/kg
 • ľahké motocykle
 • motocykle s rovnakými parametrami s postranným vozíkom
 • trojkolky s výkonom do 15 kW
 • ostatné vozidlá do 400 kg v nezaťaženom stave
A2
(malá motorka)
18 r. neobmedzene neobmedzene do 35 kW
pomer výkon/hmotnosť do 0,2 kW/kg
 • motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho
 • súčasne platí, že motocykel nebol upravený zo stroja s viac ako dvojnásobným výkonom (!)
A
(veľká motorka)

24 r. neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 • trojkolky s výkonom nad 15 kW
 • štvorkolky s výkonom do 15 kW a hmotnosťoudo 400 kg v nezaťaženom stave


* Pri získaní oprávnenia na skupinu A1, A2, A, B, C, D získavate VO na skupinu AM automaticky (!)
VODIČSKÉ OPRÁVNENIE sk. A1 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:
B►A1
 • → je držiteľom vodičského oprávnenia sk. B najmenej 2 roky.
 • Po 2 rokoch od udelenia vodičského oprávnenia B, je možné viesť vozidlá skupiny A1, ale LEN s automatickou prevodovkou a LEN na území Slovenskej republiky!

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE sk. A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:
A1►A2
 • → je držiteľom vodičského oprávnenia sk. B najmenej 2 roky;
 • (to neplatí. ak ide o držiteľa VO sk. A1 podľa §76 ods. 7)
predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej 2r. prax vo vedení MV podľa §75 ods. 3, písm. a)
vykoná osobitnú skúšku z vedenia MV / osobitný výcvik v autoškole, 41 a)
splní ostatné podmienky na udelenie VO, okrem podmienky podľa §77 ods. 1, písm. f)

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE sk. A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:
A2►A
 • → je držiteľom vodičského oprávnenia sk. A2 najmenej 2 roky;
predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej 2r. prax vo vedení MV sk. A2
vykoná osobitnú skúšku z vedenia MV / osobitný výcvik v autoškole, 41 a)
splní ostatné podmienky na udelenie VO, okrem podmienky podľa §77 ods. 1, písm. a) a f)Prehľad, aké skupiny môžete súčasne viesť po získaní vodičského oprávnenia na dané skupiny (ľavý stlpec)
VODIČSKÝ PREUKAZ NA MOTOCYKEL sk.: Po získaní VO na skupiny uvedené v ľavom stĺpci môžete súčasne viesť nasledujúce skupiny (získavate ich automaticky):
AM -
A1 AM, B1 do 125 cm3 a 400 kg
A2 AM, A1
A AM, A1, A2, B1 do 400 kg

Všetci budúci šoféri sa môžete hlásiť tu:

 

https://www.autoskolavav.sk/prihlaska-na-vodicsky-preukaz

 

Budeme sa na Vás tešiť.