Dnes je pondelok 24.júna 2024, meniny má Ján
Kvalifikačná karta vodiča

Autoškola VaV poskytuje možnosť absolvovať výcvik KKV.

U nás absolvovaný výcvik Vás úspešne pripraví na zvládnutie záverečných skúšok.

Čo je KKV a na čo ju potrebuješ?

KKV alebo kvalifikačná karta vodiča sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

Tento kurz nepotrebuješ ak chceš pracovať v záchranných či ozbrojených zložkách či ako inštruktor autoškoly.

Ako ju získaš?

Kartu získaš po tom, ako absolvuješ teoretickú či praktickú prípravu v našej autoškole. V rámci kurzu si prejdeš predmetmi akými sú podrobná konštrukcia, zásady bezpečnej jazdy, eko šoférovanie, sociálna legislatíva v doprave, zdravotnícka príprava, psychológia, logistika či právo.

Kurz ukončíš testom, ktorý pozostáva z 80 otázok, ktoré sú rozdelené do 4 skupín podľa okruhov.

Aký je postup?

Základnou podmienkou na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii" prípadne "pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá skupín, ku ktorým KKV žiadaš. Získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV), by sa dalo zhrnúť do štyroch krokov:

  • prihlásenie sa na kurz
  • absolvovanie kurzu
  • absolvovanie záverečnej skúšky
  • vydanie "Osvedčenia" a "Kvalifikačnej karty vodiča"
Čo si musíš ku žiadosti pripraviť a aké sú správne poplatky?

Pri výmene karty z rôznych dôvodov je potrebné vyplniť "žiadosť o vydanie KKV", priložiť kolok v predpísanej hodnote a farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm. Podpísanú žiadosť treba doručiť na príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

KOLOK za vydanie KKV - 70 €
KOLOK za osvedčenie C - 7 €
KOLOK za osvedčenie D - 7 €
Farebná fotografia s rozmermi 35x45 mm
Doloženie kurzu prvej pomoci
Aké kurzy ti ponúkame a na koho sa vzťahujú?
Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:
Osobnej dopravy D1, D, D1E, DE (autobusová) na toho komu bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2009.
Nákladnej dopravy C1, C, C1E, CE (kamiónová) na toho, komu bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2008.

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:
 
1. Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín – 130 hodín teórie a 10 hodín jázd.
Ak súčasne s vodičákom absolvuješ základnú kvalifikáciu na C1, C alebo D1, D – 10 hodín jázd a 10 hodín teórie máš zarátaných vo vodičáku.
V prípade C1E, CE, D1E, DE – 10 hodín jázd máš zarátaných.
Tento kurz je ukončený skúškou v písomnej podobe – TESTOM.

 
2. Ak už máš KKV na nákladnú dopravu a chceš si rozšíriť na osobnú alebo naopak potom Ti stačí Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín – 32,5 hodín teórie a 2,5 hodín jázd.
V prípade, ak si robíš súčasne s vodičákom zrýchlený rozdielový kurz na C1, C, D1, D – 6 hodín teórie a 2,5 hodín jázd máš vo vodičáku zarátaných.
V prípade C1E, CE, D1E, DE – 2,5 hodín jázd je zarátaných.
Tento kurz je ukončený písomne – TESTOM.

 
3. Kurz pravidelného výcviku 35 hodín (33 hodín teórie a 2 hodiny jázd).
V prípade, ak už si držiteľom KKV, potrebuješ absolvovať každých 5 rokov kurz pravidelného výcviku v rozsahu 35 hodín (33 hodín teórie a 2 hodiny jázd) a predĺžiť si tak platnosť KKV.
Tento kurz už nie je ukončený skúškou ale periodickým školením.

1. Pravidelný výcvik (PV)

Pravidelný výcvik raz za päť rokov v rozsahu 35 hodín.


Pravidelný výcvik
Pravidelne každých 5 rokov, alebo ak ste získal VP pred 10.9.2008 (C1,C,C1E,CE) a pred 10.9.2009 (D1,D,D1E,DE) bez skúšky.
Prešov a ostatné mestá
Pravidelný výcvik 199 € - 249 € možné zľavy pre firmy na požiadanie
Košice
Pravidelný výcvik 199 € - 290 € možné zľavy pre firmy na požiadanie

2. Základná kvalifikácia (ZK)

Zrýchlený kurz ZK - v rozsahu 140 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly.
Zrýchlený rozdielový kurz ZK - v rozsahu 35 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 2.5 hodiny výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly.


Základná kvalifikácia
Keď si robíte KKV 1. krát a VP ste získal po 10.09.2008 (C1,C,C1E,CE) a po 10.09.2009 (D1,D,D1E,DE) so skúškou.
Prešov a ostatné mestá
Rozdielový kurz (ZK) C/D 35 hod. 299 €
Základná kvalifikácia študent C/D VaV (ZK) C/D 140 hod.
so zápočtom počas kurzu na získanie VP
599 € - 699 € zľava 100 € alebo 200 € pre našich študentov VaV sk. C/D
Základná kvalifikácia 140 hod. 799 € - 899 € možné zľavy pre firmy na požiadanie
Základná kvalifikácia 280 hod. 1900 € - 2200 € možné zľavy pre firmy na požiadanie
+200 € pre našich klientov sk. C,D
+50% zľava na kurz obsluha zdvíhacích zariadení (hydraulická ruka)
Košice
Rozdielový kurz (ZK) C/D 35 hod. 350 €
Základná kvalifikácia študent C/D VaV (ZK) C/D 140 hod.
so zápočtom počas kurzu na získanie VP
599 € - 699 € zľava 100 € alebo 200 € pre našich študentov VaV sk. C/D
Základná kvalifikácia 140 hod. 799 € - 1100 € možné zľavy pre firmy na požiadanie
Základná kvalifikácia 280 hod. 1900 € - 2200 € možné zľavy pre firmy na požiadanie
+200 € pre našich klientov sk. C,D
+50% zľava na kurz obsluha zdvíhacích zariadení (hydraulická ruka)

Kolky


Kolky
Kolok za vydanie KKV 70 €
Kolok za skúšku 70 €
Kolok za vydanie Osvedčenia 7 €

Termíny kurzov KKV

Pravidelný výcvik Základná kvalifikácia
Každých 5 rokov, bez skúšok 35 hod. (cca. 1 týždeň) Len 1x, veľký kurz so skúškou 140 hod. (cca. 1 mesiac)
27.01.2024 27.01.2024
18.02.2024, 27.02.2024 24.02.2024
14.03.2024, 23.03.2024 23.03.2024
13.04.2024, 27.04.2024 27.04.2024
11.05.2024, 25.05.2024 25.05.2024
13.06.2024, 22.06.2024 22.06.2024
06.07.2024, 20.07.2024 27.07.2024
15.08.2024, 24.08.2024 24.08.2024
12.09.2024, 21.09.2024 28.09.2024
12.10.2024, 19.10.2024 26.10.2024
14.11.2024, 23.11.2024 23.11.2024
07.12.2024, 14.12.2024 14.12.2024

Kalkulačka KKV

1. Zadajte dátum získania vodičských oprávnení z Vášho vodičského preukazu (v tvare xx.xx.xxxx):
9. 10. 11. 12.
A1 ----------
A2 ----------
B1 ----------
B ----------
C1
C
D1
D
BE ----------
C1E
CE
D1E
DE

 
2. Na akom vozidle aktuálne jazdíte?

 
3. Zadajte Váš aktuálny vek:
rokov

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon