Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Kvalifikačná karta vodiča

ČO JE KKV A NAČO JU POTREBUJEŠ ?

KKV alebo kvalifikačná karta vodiča sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

 

Tento kurz nepotrebuješ ak chceš pracovať v záchranných či ozbrojených zložkách či ako inštruktor autoškoly.

 

img img

AKO JU ZÍSKAŠ ?

Kartu získaš po tom, ako absolvuješ teoretickú či praktickú prípravu v našej autoškole.

V rámci kurzu si prejdeš predmetmi akými sú podrobná konštrukcia, zásady bezpečnej jazdy, eko šoférovanie, sociálna legislatíva v doprave, zdravotnícka príprava, psychológia, logistika či právo.

Kurz ukončíš testom, ktorý pozostáva z 80 otázok, ktoré sú rozdelené do 4 skupín podľa okruhov.

AKÝ JE POSTUP?

Základnou podmienkou na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii" prípadne "pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá skupín, ku ktorým KKV žiadaš. Získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV), by sa dalo zhrnúť do štyroch krokov:

 

 • a. Prihlásenie sa na kurz
 • b. Absolvovanie kurzu
 • c. Absolvovanie záverečnej skúšky
 • d. Vydanie "Osvedčenia" a "Kvalifikačnej karty vodiča"

ČO SI MUSÍŠ KU ŽIADOSTI PRIPRAVIŤ A AKÉ SÚ SPRÁVNE POPLATKY?

Pri výmene karty z rôznych dôvodov je potrebné vyplniť "žiadosť o vydanie KKV", priložiť kolok v predpísanej hodnote a farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm. Podpísanú žiadosť treba doručiť na príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

 

 • KOLOK za vydanie KKV - 50 €
 • KOLOK za osvedčenie C - 5 €
 • KOLOK za osvedčenie D - 5 €
 • Farebná fotografia s rozmermi 35x45 mm
 • Doloženie kurzu prvej pomoci

 

AKÉ KURZY Ti ponúkame A NA KOHO SA vzťahujú ?

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

Osobnej dopravy D1, D, D1E, DE (autobusová) na toho komu bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2009

Nákladnej dopravy C1, C, C1E, CE (kamiónová) na toho, komu bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2008

 

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:

 

 • 1. Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín – 130 hodín teórie a 10 hodín jázd

  Ak súčasne s vodičákom absolvuješ základnú kvalifikáciu na C1, C alebo D1, D – 10 hodín jázd a 10 hodín teórie máš zarátaných vo vodičáku.

  V prípade C1E, CE, D1E, DE – 10 hodín jázd máš zarátaných.

  Tento kurz je ukončený skúškou v písomnej podobe – TESTOM.

   

 • 2. Ak už máš KKV na nákladnú dopravu a chceš si rozšíriť na osobnú alebo naopak potom Ti stačí Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín – 32,5 hodín teórie a 2,5 hodín jázd

  V prípade, ak si robíš súčasne s vodičákom zrýchlený rozdielový kurz na C1, C, D1, D – 6 hodín teórie a 2,5 hodín jázd máš vo vodičáku zarátaných.

  V prípade C1E, CE, D1E, DE – 2,5 hodín jázd je zarátaných.

  Tento kurz je ukončený písomne – TESTOM.

   

 • 3. Kurz pravidelného výcviku 35 hodín (33 hodín teórie a 2 hodiny jázd)

  V prípade, ak už si držiteľom KKV, potrebuješ absolvovať každých 5 rokov kurz pravidelného výcviku v rozsahu 35 hodín (33 hodín teórie a 2 hodiny jázd) a predĺžiť si tak platnosť KKV.

  Tento kurz už nie je ukončený skúškou ale periodickým školením.

Cenník

1. Základná kvalifikácia (ZK)

Zrýchlený kurz ZK - v rozsahu 140 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly

Zrýchlený rozdielový kurz ZK - v rozsahu 35 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 2.5 hodiny výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly

 

Cenník Základnej kvalifikácie (ZK) KKV

Keď si robíte KKV 1. krát a VP ste získal po 10.09.2008 (C1,C,C1E,CE) a po 10.09.2009 (D1,D,D1E,DE) so skúškou.

Základná kvalifikácia 140 hod. od 799€
(možné zľavy pre firmy na požiadanie)
Základná kvalifikácia 280 hod. od 1700€
(možné zľavy pre firmy na požiadanie
+200€ pre našich klientov sk. C,D
+50% zľava na kurz obsluha zdvíhacích zariadení (hydraulická ruka))
Rozdielový kurz (ZK) C/D 35 hod. od 299€
Základná kvalifikácia študent C VaV (ZK) C 140 hod. od 599€
(ZĽAVA 200€ pre našich študentov C)

2. Pravidelný výcvik

pravidelný výcvik raz za päť rokov v rozsahu 35 hodín

 

Cenník Pravidelného výcviku KKV

(Pravidelne každých 5 rokov, alebo ak ste získal VP pred 10.9.2008 (C1,C,C1E,CE) a pred 10.9.2009 (D1,D,D1E,DE) bez skúšky.

Pravidelný výcvik od 199€

 

Správne poplatky: poplatok za vydanie KKV: 50 €

Poplatok za skúšku: 50 €

Poplatok za vydanie Osvedčenia: 5 €

Termíny kurzov

Pravidelný výcvik Základná kvalifikácia
Každých 5 rokov, bez skúšok 35 hod. (cca.1 týždeň) Len 1x, veľký kurz so skúškou 140 hod. (cca. 1 mesiac)
11.02.2023, 25.02.2023 18.02.2023
11.03.2023, 25.03.2023 25.03.2023
08.04.2023, 22.04.2023 22.04.2023
13.05.2023, 27.05.2023 27.05.2023
10.06.2023, 24.06.2023 24.06.2023
08.07.2023,22.07.2023 22.07.2023
12.08.2023, 26.08.2023 26.08.2023
09.09.2023, 23.09.2023 23.09.2023
14.10.2023, 28.10.2023 28.10.2023
11.11.2023, 25.11.2023 25.11.2023
16.12.2023 16.12.2023


Aký kurz potrebujem?

1. Zadajte dátum získania vodičských oprávnení z Vášho vodičského preukazu (v tvare xx.xx.xxxx):

9. 10. 11. 12.
A1 ----------
A2 ----------
B1 ----------
B ----------
C1
C
D1
D
BE ----------
C1E
CE
D1E
DE

2. Na akom vozidle aktuálne jazdíte?

3. Zadajte Váš aktuálny vek:

rokov