Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Strojnícky preukaz na poľnohospodárske stroje
Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne základné vzdelanie, viac ako 18 rokov a byť držiteľom vodičského oprávnenia sk. T alebo C. Zároveň musíte preukázať zdravotnú spôsobilosť dokladom o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 6 mesiacov.


Aký je rozsah kurzu?

Rozsah výučby je 16 hodín a obsah je zameraný na tieto vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia:
 1. samochodné rezačky,
 2. obilné kombajny,
 3. špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín.

Opakované oboznamovanie v rozsahu 3 hodín, každých 24 mesiacov a aktualizačná odborná príprava v rozsahu 6 hodín, každých 5 rokov sa týkajú zmien a aktuálnych poznatkov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 


Cenník
Cena kurzu 220 € 169 €
Opakované oboznamovanie 15 €
Aktualizačná odborná príprava 40 €
Vydanie preukazu (1x) 19.90 €
Opätovné vydanie preukazu 9.90 €


Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z písomnej (test) a ústnej časti (odpoveď na otázky).


Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie o kurze, rada Vám poradí a pomôže.


Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 1. náš kurz má optimálny, legislatívou vymedzený rozsah hodín
 2. získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 3. výučba prebieha v online formou a teda je prístupná širokej verejnosti
 4. ak však nemáte prístup k technike, radi Vám ju zabezpečíme v našich priestoroch spoločnosti
 5. naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale aj skúsení v danej oblasti a majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 6. kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke