facebook youtube instagram
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Prešov
Košice Najbližšie termíny kurzov pre mesto Košice
Sabinov Najbližšie termíny kurzov pre mesto Sabinov

Aj Autoškola VaV je členom SKVZA!

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) vznikla na základe zákona NR SR č. 359/2000 Z.z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorého účinnosť nadobudla dňa 1. 12. 2000.

 

SKVZA združuje autoškoly na Slovensku, pričom naša autoškola je členom od roku 2015.

 

Komora spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aktualizuje zákony, presadzuje a chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, napomáha pri zvyšovaní ich odbornej úrovne, poskytuje im potrebné informácie a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

 

Viac informácií nájdeš TU