Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE/MI/TV: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE/MI/TV: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Ako získať VO na skupinu A

Ako získať VO na skupinu A – 1. možnosť OSOBITNÝ VÝCVIK

Prihlásením sa do osobitného kurzu v Autoškole VaV a absolvovaním predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu A – motocykel bez obmedzenia. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát vám bude udelené vodičské oprávnenie skupiny A bez obmedzenia.

 

PODMIENKOU je minimálne dvojročná prax vo vedení jednostopového vozidla skupiny A do 25/35 kW.

 

SKÚŠKA sa v tomto prípade NEROBÍ, avšak táto alternatíva je časovo a finančne náročnejšia!

 

Správny poplatok je 10 €, uhrádza sa priložením E-kolku z terminálu E-kolok (ID kód pre rýchle vyhľadanie platby v termináli E-kolok pri osobitnom výcviku na sk. A je 471).

 

Osobitný výcvik je oproti bežnému kurzu zredukovaný na menšie množstvo vyučovacích hodín teórie a taktiež aj praktických jázd – podľa aktuálne platných učebných osnov osobitných výcvikov).

 

Ako získať VO na skupinu A – 2. možnosť – OSOBITNÁ SKÚŠKA (len jazda)

Po skompletizovaní potrebných tlačív a dokladovaní minimálne dvojročnej praxe do 35 kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25 kw), prípadne zároveň o prenajímaní si motocykla do 25/35 kW, pokiaľ sám nie ste jeho držiteľom zapísaným v OEV jednostopového vozidla, doložení E-kolku v hodnote 16,50 € (lístok s QR kódom z elektronického terminálu E-kolok, ID kód pre rýchle vyhľadanie platby v termináli E-kolok pre osobitnú skúšku sk. A je 467, pre opakovanú osobitnú skúšku sk. A je ID kód 468 – poplatok 4 €), vyplnení žiadosti o udelenie VO a potvrdenia o lekárskej spôsobilosti na tomto A3 obojstrannom tlačive (žiadosť o udelenie VO, strany 1 a 4, žiadosť o udelenie VO, strany 2 a 3), vás prihlásime na osobitnú skúšku z vedenia jednostopového vozidla, ktorá sa skladá LEN Z PRAKTICKEJ JAZDY (cvičisko a jazda v premávke).

 

TESTY z pravidiel cestnej premávky sa pri tejto skúške NEROBIA!!!

 

Pred touto skúškou vám ODPORÚČAME aspoň krátku prípravu u nás v autoškole – jazdu na oboznámenie sa s naším cvičným vozidlom a rovnako požiadavkami pri výkone skúšky na cvičisku a v premávke.

 

Tento variant je rýchly, finančne menej náročný ako osobitný výcvik a keďže osobitná skúška pozostáva len z jazdy, neriskujete odobratie už udeleného VO (prípadne nariadenie preskúšania z PCP) pri prípadne neúspešnej skúške.

Tlačivá

Všetky potrebné tlačivá vám poskytneme, stačí ak nás navštívite na našich pobočkách, prípadne ich nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

 

Tlačivá k dokladovaniu praxe, prípadne prenájmu motocykla nájdete nižšie. Musia byť použité iba tieto dve tlačivá – prípadne presne rovnaké.

 

Dokladovanie praxe či nájmu motocykla uvedené na odlišných tlačivách dopravný inšpektorát neuzná!