Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
  • Facebook
  • -
  • YouTube
  • -
  • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Ako získať VO na skupinu A

Ako získať VO na skupinu A – 1. možnosť OSOBITNÝ VÝCVIK

Prihlásením sa do osobitného kurzu v Autoškole VaV a absolvovaním predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu A – motocykel bez obmedzenia. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát vám bude udelené vodičské oprávnenie skupiny A bez obmedzenia.

 

PODMIENKOU je minimálne dvojročná prax vo vedení jednostopového vozidla skupiny A do 25/35 kW.

 

SKÚŠKA sa v tomto prípade NEROBÍ, avšak táto alternatíva je časovo a finančne náročnejšia!

 

Správny poplatok je 10 €, uhrádza sa priložením E-kolku z terminálu E-kolok (ID kód pre rýchle vyhľadanie platby v termináli E-kolok pri osobitnom výcviku na sk. A je 471).

 

Osobitný výcvik je oproti bežnému kurzu zredukovaný na menšie množstvo vyučovacích hodín teórie a taktiež aj praktických jázd – podľa aktuálne platných učebných osnov osobitných výcvikov).

 

Ako získať VO na skupinu A – 2. možnosť – OSOBITNÁ SKÚŠKA (len jazda)

Po skompletizovaní potrebných tlačív a dokladovaní minimálne dvojročnej praxe do 35 kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25 kw), prípadne zároveň o prenajímaní si motocykla do 25/35 kW, pokiaľ sám nie ste jeho držiteľom zapísaným v OEV jednostopového vozidla, doložení E-kolku v hodnote 16,50 € (lístok s QR kódom z elektronického terminálu E-kolok, ID kód pre rýchle vyhľadanie platby v termináli E-kolok pre osobitnú skúšku sk. A je 467, pre opakovanú osobitnú skúšku sk. A je ID kód 468 – poplatok 4 €), vyplnení žiadosti o udelenie VO a potvrdenia o lekárskej spôsobilosti na tomto A3 obojstrannom tlačive (žiadosť o udelenie VO, strany 1 a 4, žiadosť o udelenie VO, strany 2 a 3), vás prihlásime na osobitnú skúšku z vedenia jednostopového vozidla, ktorá sa skladá LEN Z PRAKTICKEJ JAZDY (cvičisko a jazda v premávke).

 

TESTY z pravidiel cestnej premávky sa pri tejto skúške NEROBIA!!!

 

Pred touto skúškou vám ODPORÚČAME aspoň krátku prípravu u nás v autoškole – jazdu na oboznámenie sa s naším cvičným vozidlom a rovnako požiadavkami pri výkone skúšky na cvičisku a v premávke.

 

Tento variant je rýchly, finančne menej náročný ako osobitný výcvik a keďže osobitná skúška pozostáva len z jazdy, neriskujete odobratie už udeleného VO (prípadne nariadenie preskúšania z PCP) pri prípadne neúspešnej skúške.

Tlačivá

Všetky potrebné tlačivá vám poskytneme, stačí ak nás navštívite na našich pobočkách, prípadne ich nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

 

Tlačivá k dokladovaniu praxe, prípadne prenájmu motocykla nájdete nižšie. Musia byť použité iba tieto dve tlačivá – prípadne presne rovnaké.

 

Dokladovanie praxe či nájmu motocykla uvedené na odlišných tlačivách dopravný inšpektorát neuzná!