facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 9

odpočet
:
1
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
(2b)
2
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
(2b)
3
Predchádza sa
(2b)
4
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 
(2b)
5
Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
(2b)
6
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
7
Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak
(2b)
8
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
(2b)
9
V školskej zóne
(2b)
10
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
(2b)
11
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
(2b)
12
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom „voľno”
(2b)
13
Hry detí na ceste sú dovolené
(1b)
14
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
(1b)
15
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
(1b)
16
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka označuje
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
V poradí druhé prejde cez križovatku:
(3b)
znacka
25
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka