facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 8

odpočet
:
1
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
(2b)
2
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
(2b)
3
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,
(2b)
4
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,
(2b)
5
Ak vodiči protiídúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
(2b)
6
Pri zastaveni a státí vodič je povinný
(2b)
7
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
(2b)
8
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
(2b)
9
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať 
(2b)
10
Účastník dopravnej nehody je
(2b)
11
Chodec
(2b)
12
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
(2b)
13
Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Toto dopravné zariadenie je
(2b)
znacka
24
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
25
V poradí druhé prejde okolo prekážky
(3b)
znacka
26
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka