facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 6

odpočet
:
1
Motorovým vozidlom sa rozumie
(2b)
2
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
(2b)
3
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
(2b)
4
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
(2b)
5
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
(2b)
6
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
(2b)
7
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
(2b)
8
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
(2b)
9
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
(2b)
10
Do pešej zóny je povolený vjazd
(2b)
11
Pokyny policajta
(2b)
12
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
(2b)
13
Výstražné značky
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
(3b)
znacka
25
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
(3b)
znacka
27
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka