facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 5

odpočet
:
1
Krajnicou sa rozumie
(2b)
2
Chodníkom sa rozumie
(2b)
3
Vodič je povinný
(2b)
4
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
(2b)
5
Vodič smie cúvať
(2b)
6
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začina dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
(2b)
7
Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
(2b)
8
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
(2b)
9
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
(2b)
10
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
(2b)
11
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
(2b)
12
V školskej zóne
(2b)
13
Pokyny policajta
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ak
(1b)
15
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
(1b)
16
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
(2b)
znacka
24
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
25
Vodič červeného vozidla smie
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Ako prvé prejdú cez križovatku
(3b)
znacka