facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 4

odpočet
:
1
Hranicou križovatky sa rozumie
(2b)
2
Státím sa rozumie
(2b)
3
Vodič nesmie použiť
(2b)
4
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
(2b)
5
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
(2b)
6
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie
(2b)
7
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
(2b)
8
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
(2b)
9
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
(2b)
10
Na priechode pre chodcov sa chodí
(2b)
11
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
12
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje
(2b)
13
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Prívesy za osobné automobily
(1b)
16
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značna znamená
(2b)
znacka
24
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
25
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
(3b)
znacka
26
V poradí druhé prejde cez križovatku:
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka