facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 35

odpočet
:
1
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
(2b)
2
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
(2b)
3
Vodič je povinný
(2b)
4
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
(2b)
5
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
(2b)
6
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
(2b)
7
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
(2b)
8
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
(2b)
9
Motocykel bez postranného vozíka sa
(2b)
10
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
(2b)
11
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
(2b)
12
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
(2b)
13
Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka zakazuje
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka