facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 34

odpočet
:
1
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
(2b)
2
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
(2b)
3
Vodič nesmie predchádzať
(2b)
4
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
5
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
(2b)
6
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
(2b)
7
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
(2b)
8
Cyklisti smú jazdiť po ceste
(2b)
9
Do pešej zóny je povolený vjazd
(2b)
10
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
11
Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie
(2b)
12
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
(2b)
13
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Prívesy za osobné automobily
(1b)
16
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
V poradí tretie prejde okolo prekážky
(3b)
znacka
25
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,
(3b)
znacka
26
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka