facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 33

odpočet
:
1
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
(2b)
2
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
3
Vodič nesmie
(2b)
4
Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy
(2b)
5
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
(2b)
6
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
(2b)
7
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
(2b)
8
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
(2b)
9
Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je
(2b)
10
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
(2b)
11
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste
(2b)
12
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
(2b)
13
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Takéto označenie sa môže použiť na
(2b)
znacka
24
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka