facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 31

odpočet
:
1
Vodičom sa rozumie
(2b)
2
Vodič malého motocykla
(2b)
3
Vodič sa nesmie otáčať
(2b)
4
Vodič smie zastaviť a stáť
(2b)
5
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
(2b)
6
Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
(2b)
7
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené
(2b)
8
Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
(2b)
9
V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
(2b)
10
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
(2b)
11
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
(2b)
12
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šipkami rôznych smerov
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
(1b)
14
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
(1b)
15
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
V poradí druhé prejde cez križovatku:
(3b)
znacka
25
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
V poradí tretie prejde cez križovatku
(3b)
znacka