facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 30

odpočet
:
1
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
(2b)
2
Vodič
(2b)
3
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel
(2b)
4
Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič
(2b)
5
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
(2b)
6
Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič
(2b)
7
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 
(2b)
8
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
(2b)
9
Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
(2b)
10
Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,
(2b)
11
Na motocykli sa nesmie prepravovať
(2b)
12
Účastník dopravnej nehody je povinný
(2b)
13
Hry detí na ceste sú dovolené
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto zábrana vyznačuje
(2b)
znacka
24
Vodič modrého vozidla
(3b)
znacka
25
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí:
(3b)
znacka