facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 3

odpočet
:
1
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
(2b)
2
Vozidlom sa rozumie
(2b)
3
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacim zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
(2b)
4
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu
(2b)
5
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,
(2b)
6
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel 
(2b)
7
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
(2b)
8
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
(2b)
9
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie
(2b)
10
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
(2b)
11
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
(2b)
12
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
(1b)
14
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
(1b)
15
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka informuje
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
(2b)
znacka
24
V poradí druhé prejde cez križovatku:
(3b)
znacka
25
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka