facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 29

odpočet
:
1
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
(2b)
2
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
3
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
(2b)
4
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď
(2b)
5
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
(2b)
6
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
(2b)
7
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
8
Vozidlá pred železničným priecestím
(2b)
9
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
(2b)
10
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
(2b)
11
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
(2b)
12
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
(2b)
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka informuje o
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka informuje
(2b)
znacka
23
Táto vodiaca tabuľa označuje
(2b)
znacka
24
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
25
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka