facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 28

odpočet
:
1
Zastavením vozidla sa rozumie
(2b)
2
Vodičom sa rozumie
(2b)
3
Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
(2b)
4
Pozdĺž električky sa jazdí
(2b)
5
Vodič pri odbočovaní nesmie
(2b)
6
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
(2b)
7
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
(2b)
8
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
(2b)
9
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť
(2b)
10
Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič
(2b)
11
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
(2b)
12
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
(2b)
13
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
(1b)
14
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
24
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
25
Ako druhé vojde do križovatky
(3b)
znacka
26
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka