facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 27

odpočet
:
1
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
(2b)
2
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
(2b)
3
Vodič nesmie
(2b)
4
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu
(2b)
5
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
(2b)
6
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
(2b)
7
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
(2b)
8
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
(2b)
9
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
(2b)
10
Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie
(2b)
11
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
(2b)
12
Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
(2b)
13
Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
24
Prednosť v jazde má vodič
(3b)
znacka
25
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka