facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 26

odpočet
:
1
Križovatkou sa rozumie
(2b)
2
Účastník cestnej premávky
(2b)
3
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
(2b)
4
Vodič nesmie predchádzať, ak
(2b)
5
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
6
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
(2b)
7
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
(2b)
8
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať
(2b)
9
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,
(2b)
10
Prepravované osoby nesmú
(2b)
11
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe
(2b)
12
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
(2b)
13
Jazdci na zvieratách smú ísť
(1b)
14
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
19
Tieto dopravné značky upozorňujú na
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Tieto žlté a čierne pruhy označuj
(2b)
znacka
24
Vodič červeného vozidla
(3b)
znacka
25
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
(3b)
znacka
26
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka