facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 25

odpočet
:
1
Krajnicou sa rozumie
(2b)
2
Hranicou križovatky sa rozumie
(2b)
3
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
(2b)
4
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
(2b)
5
Pozdĺž električky sa jazdí
(2b)
6
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
7
Vodič sa nesmie otáčať
(2b)
8
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
(2b)
9
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
(2b)
10
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
(2b)
11
Vodič
(2b)
12
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musi byť zreteľne označená
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
24
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
25
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
26
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka