facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 23

odpočet
:
1
Zastavením sa rozumie
(2b)
2
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
3
Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku
(2b)
4
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
(2b)
5
Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť
(2b)
6
Vodič nesmie predchádzať, ak
(2b)
7
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
8
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
(2b)
9
Vodič smie zastaviť a stáť len
(2b)
10
Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním
(2b)
11
Účastník dopravnej nehody je povinný
(2b)
12
Pri prechádzaní cez cestu chodec
(2b)
13
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
(1b)
16
Tato dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka zrušuje platnosť
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka informuje
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
24
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
Vodič červeného vozidla
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka