facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 22

odpočet
:
1
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
(2b)
2
Vodičom sa rozumie
(2b)
3
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
(2b)
4
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
(2b)
5
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
6
Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
(2b)
7
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič
(2b)
8
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
(2b)
9
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
(2b)
10
Pred vstupom na vozovku chodec
(2b)
11
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
(2b)
12
Jazdci na zvieratách smú ísť
(2b)
13
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
(1b)
15
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
(2b)
znacka
24
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
25
Vodič modrého vozidla
(3b)
znacka
26
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejdú cez križovatku
(3b)
znacka