facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 21

odpočet
:
1
Hranicou križovatky sa rozumie
(2b)
2
Zastavením vozidla sa rozumie
(2b)
3
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
(2b)
4
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
(2b)
5
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
6
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!”, vodič je povinný zastaviť vozidlo
(2b)
7
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
(2b)
8
Motocykel bez postranného vozíka sa
(2b)
9
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
(2b)
10
Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec
(2b)
11
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
(2b)
12
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
13
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka označuje
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
24
Ako prvé prejde cez križovatku:
(3b)
znacka
25
Tento pokyn policajta znamená
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka