facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 20

odpočet
:
1
Krajnicou sa rozumie
(2b)
2
Vodičom sa rozumie
(2b)
3
Vodič
(2b)
4
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
(2b)
5
Vodič nesmie predchádzať, ak
(2b)
6
Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
(2b)
7
Vodič nesmie pri cúvaní
(2b)
8
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
(2b)
9
Pred železničným priecestím vodič je povinný
(2b)
10
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
(2b)
11
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
(2b)
12
Dopravná nehoda je
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
(1b)
14
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
(1b)
15
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
(2b)
znacka
24
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
25
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
(3b)
znacka
26
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka