facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 2

odpočet
:
1
Chodníkom sa rozumie
(2b)
2
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
3
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
(2b)
4
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
(2b)
5
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať
(2b)
6
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
(2b)
7
Vodič sa nesmie otáčať
(2b)
8
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
(2b)
9
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
10
Vodič nesmie predchádzať, ak
(2b)
11
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
(2b)
12
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dodatková tabuľka znamená:
(2b)
znacka
24
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
25
Vodič modrého vozidla
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako:
(3b)
znacka