facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 19

odpočet
:
1
Autobusom sa rozumie
(2b)
2
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
(2b)
3
Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,
(2b)
4
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
(2b)
5
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
(2b)
6
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
7
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
(2b)
8
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
9
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
(2b)
10
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
(2b)
11
Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
(2b)
12
Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,
(2b)
13
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Tieto dopravné značky upozorňujú na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dodatková tabuľka
(2b)
znacka
24
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
V poradí tretie prejde okolo prekážky
(3b)
znacka
26
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
27
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka