facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 18

odpočet
:
1
Križovatkou sa rozumie
(2b)
2
Zastavením vozidla sa rozumie
(2b)
3
Vodič je povinný
(2b)
4
Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,
(2b)
5
Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
(2b)
6
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
(2b)
7
Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny
(2b)
8
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
(2b)
9
Účastník dopravnej nehody je povinný
(2b)
10
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,
(2b)
11
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
(2b)
12
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
13
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
15
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
(1b)
16
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
(2b)
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
24
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
25
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka