facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 17

odpočet
:
1
Vozovkou sa rozumie
(2b)
2
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
(2b)
3
Vodič nesmie viesť vozidlo
(2b)
4
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
(2b)
5
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať 
(2b)
6
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
(2b)
7
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 
(2b)
8
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
(2b)
9
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať
(2b)
10
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
(2b)
11
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
(2b)
12
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
(2b)
13
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Tieto dopravné značky upozorňujú na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka označuje
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
25
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka