facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 16

odpočet
:
1
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
(2b)
2
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
3
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
(2b)
4
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
(2b)
5
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
(2b)
6
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
(2b)
7
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
(2b)
8
Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
(2b)
9
Motocykel bez postranného vozíka
(2b)
10
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník
(2b)
11
V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
(2b)
12
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
(2b)
13
Cyklisti smú jazdiť
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
24
Ako druhé vojde do križovatky
(3b)
znacka
25
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
26
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka