facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 15

odpočet
:
1
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
(2b)
2
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
(2b)
3
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
(2b)
4
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava
(2b)
5
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
(2b)
6
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde” alebo „Stoj, daj prednosť v jazde”,
(2b)
7
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak
(2b)
8
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej
(2b)
9
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
(2b)
10
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
(2b)
11
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť
(2b)
12
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
(2b)
13
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
(1b)
15
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
(2b)
znacka
18
Tieto dopravné značky upozorňujú na
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Táto dodatková tabuľka
(2b)
znacka
24
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
Tento pokyn policajta znamená
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka