facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 14

odpočet
:
1
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
(2b)
2
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď
(2b)
3
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
(2b)
4
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety
(2b)
5
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
(2b)
6
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo
(2b)
7
Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
(2b)
8
Prekážka cestnej premávky sa označuje
(2b)
9
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá
(2b)
10
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
(2b)
11
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
(2b)
12
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
(2b)
13
Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
22
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
24
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
25
Tento pokyn policajta znamená „Stoj!” pre vodiča
(3b)
znacka
26
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka