facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 13

odpočet
:
1
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
(2b)
2
Státím sa rozumie
(2b)
3
Vodič nesmie
(2b)
4
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
(2b)
5
V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
6
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
(2b)
7
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
(2b)
8
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
(2b)
9
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
10
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia
(2b)
11
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
(2b)
12
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
(2b)
13
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
21
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
24
V poradí druhé prejde okolo prekážky
(3b)
znacka
25
Na tento pokyn policajta
(3b)
znacka
26
Ako posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka