facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 12

odpočet
:
1
Motorovým vozidlom sa rozumie
(2b)
2
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
(2b)
3
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
(2b)
4
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
(2b)
5
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
(2b)
6
Na motocykli je zakázané
(2b)
7
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný
(2b)
8
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli
(2b)
9
V obytnej, pešej a školskej zóne chodci
(2b)
10
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
11
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
(2b)
12
Vodič nesmie použiť
(2b)
13
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn
(1b)
14
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(1b)
15
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka označuje
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka informuje o
(2b)
znacka
21
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
22
Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
24
Prednosť v jazde má vodič
(3b)
znacka
25
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
26
V poradí posledné prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka