facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 11

odpočet
:
1
Hranicou križovatky sa rozumie
(2b)
2
Zastavením vozidla sa rozumie
(2b)
3
Vodič je povinný
(2b)
4
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
(2b)
5
Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný
(2b)
6
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
7
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
(2b)
8
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
(2b)
9
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
(2b)
10
Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
(2b)
11
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
(2b)
12
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
(2b)
13
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
(1b)
14
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
(1b)
15
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
(1b)
16
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
(2b)
znacka
24
V poradí druhé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre
(3b)
znacka
26
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka