facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 10

odpočet
:
1
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
(2b)
2
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
(2b)
3
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
(2b)
4
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
(2b)
5
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
(2b)
6
Vodič nesmie zastaviť a stáť
(2b)
7
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
(2b)
8
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
(2b)
9
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
(2b)
10
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
(2b)
11
Pri preprave nákladu sa
(2b)
12
Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie
(2b)
13
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
(1b)
14
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,
(1b)
15
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka informuje
(2b)
znacka
22
Táto dopravná značka znamená:
(2b)
znacka
23
Táto dopravná značka vyznačuje
(2b)
znacka
24
Ako prvé prejde cez križovatku
(3b)
znacka
25
V poradí tretie prejde okolo prekážky
(3b)
znacka
26
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
(3b)
znacka
27
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka