facebook youtube instagram blogger pinterest twitter google plus
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
 • -
 • Blogger
 • -
 • Pinterest
 • -
 • Twitter
 • -
 • Google Plus
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak
Predbežné termíny kurzov
AUG
30
SKUPINA
C
Prešov
AUG
28
SKUPINA
B
Prešov
AUG
20
SKUPINA
B
Sabinov

Testy

Test číslo 1

odpočet
:
1
Dať prednosť v jazde sa rozumie:
(2b)
2
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené:
(2b)
3
Vodič:
(2b)
4
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
(2b)
5
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
(2b)
6
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť
(2b)
7
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
(2b)
8
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
(2b)
9
Účastník dopravnej nehody
(2b)
10
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
(2b)
11
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
(2b)
12
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
(2b)
13
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
(1b)
14
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 
(1b)
15
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
(1b)
16
Táto dopravná značka upozorňuje na
(2b)
znacka
17
Táto dopravná značka zakazuje
(2b)
znacka
18
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
19
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
20
Táto dopravná značka
(2b)
znacka
21
Táto dopravná značka znamená
(2b)
znacka
22
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
(2b)
znacka
23
Takéto označenie sa musí použiť na
(2b)
znacka
24
Ako prvé vojde do križovatky
(3b)
znacka
25
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre
(3b)
znacka
26
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
(3b)
znacka
27
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
(3b)
znacka